İlkokul düzeyindeki öğrencilerin suyun akış yönünü somut bir şekilde incelemeleri ve gözlemlemeleri sağlanacaktır.