Uzay, Dünyanın ötesinde olduğu bilinen ve gök cisimleri arasında var olan çoğunlukla sonsuz olduğu ifade edilen ancak sonsuz olmayan boşluktur. Bu alanda, Dünyanın da içerisinde bulunan bu boşluk hakkında bilgi verilecek, yeryüzü ve uzay arasındaki ilişkinin kavranması sağlanacaktır.