Endüstri, belirli bir zaman aralığında veya sürekli, makine ve benzeri araçların kullanılmasıyla gücün ve madde niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet alanıdır. Deneysel bilimin gelişiminin arttığı bu çağda hızlı teknolojik ilerlemeler ile birçok makine ve teknolojinin icadı gerçekleşmiştir. Buhar gücünden faydalanılarak yapılan makinelerin icat edilmesiyle başlayan endüstri devrimi günümüz bilim ve teknolojileri olan yapay zeka sistemlerine kadar olan süreci kapsamaktadır. İşte bu süreçteki önemli gelişmeler etkileşimli düzeneklerle endüstri sergi alanımızda anlatılmaktadır.