GALERİYİ GÖR

Yanardağ patlamaları, fırtınalar sonucu çıkan hortumlar, depremler ve yeryüzünde canlılığı oluşturan popülasyonlar hakkında teorik bilgilerin farklı sergi düzenekleri ile gözlemlenebileceği bir alan olan yeryüzü sergi alanı: Hava akımı düzeneği ile hava akımının hangi yapılarla engellenebileceği, su akımını kesen cisimler ile suda en hızlı gidebilecek düzeneklerin neler olabileceği, bir yanardağın hangi şartlarda patlama şiddetinin ne ölçüde olabileceğini, fırtına sonucu meydana gelen hortumun nasıl oluştuğunu, deprem ve toprak kayması gibi olayların nasıl gerçekleştiği, yeryüzünde canlıların ne ifade ettiği gibi durumların somutlaştırılmasını sağlayan bir sergi alanıdır.