Hayat matematiği çözmekle başlar. Bütün disiplinlerin temelinde de matematiğin varlığı kaçınılmazdır. Bu bağlamda öğrencilerin matematiğe karşı bakış açılarını değiştirerek, eğlenerek ve oyunlar aracılığıyla öğrenmeleri hedeflenmektedir. Tam sayılar, doğal sayılar, kesirler, ölçme, örüntüler, veri işleme, olasılık, simetri, matematiksel modelleme, kriptoloji, geometrik şekiller, açılar, alan ve hacim gibi matematiksel konular işlenmektedir.