Biyoloji ve kimya atölyesinin amacı; bu bilim dalları hakkında öğrencilere verilen teorik bilgilerin uygulamalarını lise ve ilkokul düzeyinde elde edilemeyecek olanakların öğrencilere sunularak pekiştirilmesini sağlamaktır. Bu tür bilimsel çalışmaların tam anlamıyla anlaşılabilmesi ve kavranabilmesi uygulamaların yapılması ile mümkün olmaktadır. Öte yandan bu atölye birçok üniversite laboratuvarında kullanılan cihazları barındırması nedeni ile; biyoloji, tıp ve kimya alanlarında üniversite düzeyinde eğitim almak isteyen öğrencilere bir ön çalışma yapma fırsatı vermektedir. Böyle imkanların sunulması öğrencilerimizin üretkenliklerini arttıracaktır.

Öğrencilerin canlıların gizemli dünyasına deney ile tanıklık edebileceği, maddelerin kimyasal özelliklerini kullanarak yapacakları şaşırtıcı deneyler ile unutulamayacak anlar yaşaması ve bilgi edinmesi hedeflenmektedir.