Antalya bilim merkezi girer girmez katılımcıları karşılayan bu alan yer kabuğunun oluşumundan canlılığın başlangıcına kadar görseller ile birlikte etkili bir deneyim sunmaktadır. Bu alanda bulunan ve katılımcıları karşılayan T-REX fosili günümüzde neslinin tükendiği bilinen canlı gruplarından birinin örneğini oluşturmaktadır. Bu koridor jeolojik dönemlerle paralel olmak üzere yerleştirilmiş olan mineral taşları da barındırmaktadır. Aynı zamanda bu koridorda farklı jeolojik zamanlarda meydana gelen doğa olaylarının Dünya üzerinde oluşturdukları etki ile yine Dünya üzerinde meydana gelen antropojenik (insan kaynaklı) etkiler arasındaki ilişki de açıkça görülebilecektir.