Modern dünyamızın en büyük gereksinimi enerjidir. Şehirlerimize sağladığımız enerjinin kaynağı olan enerji santralleri hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu duruma dayanarak geliştirilmiş enerji sergi alanı çeşitli santrallerin çalışma mekanizmaları baz alınarak, sergi alanında tanıtılacak santraller interaktif olacak şekilde tasarlanmıştır. Sergi alanı içerisinde nükleer enerji santrali, yaz güneşi-kış güneşi, HES (hidroelektrik santrali), GES (güneş enerjisi santrali), rüzgar tribünleri ve bunların yanı sıra simülatif düzenekler bulunmaktadır. Teknik bilgi aktarımlarının yanı sıra oyunlaştırılmış düzenekler ile eğlenerek bilgilendirme yapılmaktadır.