Astronomi, kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim dalıdır. Bu atölyemizde bulunan ekipmanlarımız ile öğrencilerin meraklarını giderebilmek için gözlem olanağı sağlanmaktadır. Bu olanak ile öğrencilerde bulunan bilginin görsel ve fiziksel olarak boyut kazanmasıyla öğrenciler astronomi alanında daha geniş bilgiye ve ilgiye sahip olacaklardır.