Su canlılığın metabolizması için gerekli olmakla birlikte bazı hayvan gruplarının habitatını oluşturmaktadır. Birçok yönüyle önem arz eden su ile ilgili farklı düzenekler ile birlikte su akış yönü, suyun basıncı ve dönüş yönünü somut olarak gösteren düzenekler mevcuttur. Bu alanda: su kemeri düzeneği, çökelti eğimi düzeneği, dans çeşmesi düzeneği, Arşimet vidası, girdap düzeneği ve su basıncı düzeneği bulunmaktadır. Bu düzeneklerle birlikte teoride kalan birçok olgu bu düzeneklerle birlikte kalıcı hale getirilebilecektir.